{{ sectionTitle }}

FB KOMPOSTÉRY

© 2018 SAKO Brno, a.s. Developed by

{{currentRoundValue}}/4
Zavřít

BRNO
KOMPOSTUJE

Všechny kompostéry jsou aktuálně zarezervované nebo již vydané.

Statutární město Brno ve spolupráci se společností SAKO zahájí v září 2018 prodej dotovaných kompostérů o objemu 400 litrů a kompostérů o objemu 900 – 1000 litrů. Prodejní cena bude činit asi 30 % nákupní ceny. Další informace k prodeji budou zveřejněny na těchto stránkách v průběhu srpna 2018.

Z prodeje kompostérů realizovaného v roce 2016 a 2017 zbylo na skladu 15 ks kompostérů typu K950 zelené barvy, které se individuálně doprodávají za cenu 1.240 Kč (50 % nákupní ceny). Informace k doprodeji vám poskytne Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (Kounicova 67, Brno), Ing. Josef Černý, tel. 542174552, e-mail: cerny.josef@brno.cz

Pokyny k vyzvednutí kompostéru:

 • Zkontrolujte, zda vám přišla emailová zpráva potvrzující rezervaci kompostéru a den vyzvednutí. Pro urychlení postupu si poznačte ID číslo smlouvy. V případě, že potvrzovací email nepřišel, vaše rezervace neproběhla v pořádku.
 • V den, který jste si vybrali, přijedete do společnosti SAKO - spalovna (Jedovnická 2, Brno). Vyzvednutí v jiný den není možné – každý den bude na skladě nachystán jen příslušný počet kompostérů k vydání.
 • Ve všední dny budou kompostéry vydávány v době od 14 do 19 hodin, v soboty od 9 do 14 hodin.
 • Parkování bude možné před budovou nebo v areálu společnosti.
 • Na místě ověříme vaši totožnost podle občanského průkazu. Vytiskneme dvě vyhotovení smlouvy, které vzájemně podepíšeme – jednu si ponecháme a jednu dostanete vy. V případě, že se nemůžete dostavit osobně, kompostér vydáme vašemu zástupci výhradně na základě ověřené plné moci (formulář ke stažení najdete níže).
 • Se všemi zájemci bude uzavřena bezplatná smlouva o výpůjčce na 5 let, poté kompostér přejde automaticky do jejich vlastnictví.
 • Pokud na místě zjistíme duplicitní rezervaci kompostéru na jednu osobu, bude každá další rezervace anulována (každá fyzická osoba může dostat pouze jeden kompostér).
 • Na základě podepsané smlouvy vám bude vydán kompostér. Velikost kompostéru již nelze zaměňovat.
 • Upozorňujeme, že kompostér musí být užíván na území města Brna (v místě, které je ve smlouvě uvedeno.) Plnění této podmínky bude po dobu prvních 5 let kontrolováno.

Vzhledem k objemu a váze jednotlivých kompostérů doporučujeme přijet autem. Rozměry a váha v nesloženém stavu:

 • Kompostér THERMOKING 900 l – rozměry: 100 x 100 x 30 cm, váha: 20 kg (kompostér je v nesloženém stavu a zapáskovaný)
 • Kompostér THERMOKING 400 l – rozměry: 84 x 74 x 30 cm, váha: 13 kg (kompostér je v nesloženém stavu a zapáskovaný)
 • Pěstební kompostér ASHPA – 1 krabice má rozměry: 130 x 60 x 65 cm, 1 krabice má váhu: 30 kg (pěstební kompostéry jsou vydávány v sadě 2 kusů, tedy dvě krabice)

V případě dotazů volejte 725 339 536 nebo 548 138 212.

 

Domácím kompostováním se z biologických odpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě vyrábí kompost. Kompostování je přirozený proces rozpadu biologického materiálu působením půdních organismů a je to nejvhodnější způsob využití biologických odpadů.

Výrobou kompostu a jeho správným zapravením do zeminy zachováváme v půdě potřebnou organickou hmotu, humus, živiny a minerály.

V rámci projektu bude rozdáno 2 100 kompostérů, vybrat si můžete ze tří velikostí. Kompostéry získáte nejprve do bezplatného pronájmu do 31. prosince 2023. Poté přejdou bezplatně do vašeho vlastnictví. Rádi bychom vás informovali, že jde o projekt podporovaný evropskými fondy prostřednictvím ministerstva životního prostředí, který se řídí přesnými pravidly.

V rámci předcházení znečišťování ovzduší pálením bioodpadu Magistrát města Brna na začátku roku přednostně nabídl přidělení kompostéru zahrádkářským koloniím. Těm, kteří projevili zájem, budou kompostéry předány již v první polovině dubna.

Registrace pro ostatní občany bude spuštěna 16. 4. 2018

Žadatel musí splňovat následující podmínky:

 • Žadatel je fyzická osoba starší 18 let
 • Kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna
 • Žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže)

Postup jak získat kompostér:

 • Přečtěte si informace o kompostování (níže „Co víte o kompostování“)
 • Vyplňte 8 otázek o kompostování a 4 doplňující pro SAKO
 • Vyplňte kontaktní údaje
 • Odešlete údaje
 • Na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí Vaší žádosti s doplňujícími informacemi k vyzvednutí kompostéru.

* V případě, že si kompostér nemůžete převzít osobně, můžete pověřit jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Plná moc ke stažení ZDE.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Alenu Procházkovou, tel: 548 138 212, 725 339 536,
email: prochazkova@sako.cz

V rámci projektu jsou k dispozici tyto kompostéry:

Běžný standardní uzavírací – velký 900 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

Běžný standardní uzavírací – malý 400 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

Pěstební kompostér - 400 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

JAK SI KOMPOSTÉR SLOŽIT?

CO VÍTE O KOMPOSTOVÁNÍ?

Vážený žadateli o kompostér, chceme vás informovat, že se jedná o projekt podporovaný evropskými fondy prostřednictvím ministerstva životního prostředí. Jednou z podmínek je maximální snaha o to, aby byl kompostér žadatelem řádně využíván. Proto vás prosíme o zodpovězení 8 krátkých otázek, které vás po vyplnění správných odpovědí posunou k uzavření žádosti. Další 4 otázky jsou nepovinné. Díky vašim odpovědím budou splněny podmínky předání kompostéru a dále společnost sako získá zpětnou vazbu pro zkvalitnění veřejných služeb. Po správném zodpovězení otázek vyplníte kontaktní údaje a následně vám budou na uvedenou emailovou adresu zaslány bližší informace k převzetí kompostéru. Při převzetí kompostéru bude pro vás na místě k podpisu připravena smlouva o poskytnutí kompostéru.

PDF
Informace o kompostování pro vyplnění otázek
PDF
Vzor smlouvy
PDF
Plná moc
1/ Je kompostování nejvhodnější způsob využití bioodpadů?
/
2/ Patří do kompostu živočišný odpad, např. zbytky masa a zbytky tuků nebo mléčných výrobků?
/
3/ Je vhodné kompostovat pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku, rostliny množící se řízkováním nebo rostliny napadené chorobami?
/
4/ Do kompostu patří rozdrcené skořápky z vajíček, třísky, kůra, zbytky ovoce, zeleniny a bioodpad z domácností?
/
5/ Vznikne kvalitní kompost pouze z trávy?
/
6/ Je dobré vyrobený kompost do půdy zahrabat, zarýt nebo podobně zapravit?
/
7/ Patří do kompostéru zbytky z ovoce a zeleniny a malé klacíky?
/
8/ Je pro tvorbu kompostu prospěšné přidání malého množství hlíny?
/
9/ Víte, zda je váš směsný komunální odpad energeticky využíván nebo skládkován?
/ /
10/ Jak jste spokojeni se službami SAKO?
/ / / /
11/ Pokud jste nespokojeni, proč? Budeme se Vaší připomínkou zabývat
12/ Pokud vás napadá něco, co může zlepšit naše nabízené služby nebo zvýšit vaši spokojenost, prosíme, napište nám to. Za vyplněné otázky děkujeme.

VYPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vyplňte správný email.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Adresa umístění kompostéru (obec, ulice, č. orientační/č. popisné) (katastrální území, parcelní číslo, evidenční číslo objektu) (název kolonie, parcelní číslo, číslo zahrady či chaty) Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Všechny kompostery jsou aktuálně zarezervované nebo již vydané.