You need to enable JavaScript to run this app.

Sako modernizuje

Připravujeme zde pro vás nejnovější informace o projektu nové linky
k1 k energetickému využívání odpadu v sako Brno.

Než to bude hotové, věnujte prosím pozornost poslední novince:

20 / 06 / 2024

Nová zpráva

Zahájení nového výběrového řízení
„modernizace zevo společnosti sako brno“

Veřejné výběrové řízení na zhotovitele projektu nové linky K1 bylo zahájeno v režimu jednacího řízení s uveřejněním. Očekávaná lhůta pro kvalifikaci a zaslání žádosti o účast ve výběrovém řízení je stanovena v termínu do 19.08.2024.

Detailnější informace jsou k dispozici ve věstníku veřejných zakázek:

https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/3d6320e6-f270-4156-a4ba-186ccd0c4815

nebo

https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/367133-2024

Kompletní zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele:

https://zakazky.sako.cz/contract_display_115.html