{{ sectionTitle }}

FB KOMPOSTÉRY

© 2018 SAKO Brno, a.s. Developed by

{{currentRoundValue}}/4
Zavřít

BRNO
KOMPOSTUJE

Domácím kompostováním se z biologických odpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě vyrábí kompost. Kompostování je přirozený proces rozpadu biologického materiálu působením půdních organismů a je to nejvhodnější způsob využití biologických odpadů.

Výrobou kompostu a jeho správným zapravením do zeminy zachováváme v půdě potřebnou organickou hmotu, humus, živiny a minerály.

V rámci projektu bude rozdáno 2 100 kompostérů, vybrat si můžete ze tří velikostí. Kompostéry získáte nejprve do bezplatného pronájmu do 31. prosince 2023. Poté přejdou bezplatně do vašeho vlastnictví. Rádi bychom vás informovali, že jde o projekt podporovaný evropskými fondy prostřednictvím ministerstva životního prostředí, který se řídí přesnými pravidly.

V rámci předcházení znečišťování ovzduší pálením bioodpadu Magistrát města Brna na začátku roku přednostně nabídl přidělení kompostéru zahrádkářským koloniím. Těm, kteří projevili zájem, budou kompostéry předány již v první polovině dubna.

Registrace pro ostatní občany bude spuštěna 16. 4. 2018

Žadatel musí splňovat následující podmínky:

  • Žadatel je fyzická osoba starší 18 let
  • Kompostér musí být umístěn a řádně využíván na území města Brna
  • Žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže)

Postup jak získat kompostér:

  • Přečtěte si informace o kompostování (níže „Co víte o kompostování“)
  • Vyplňte 8 otázek o kompostování a 4 doplňující pro SAKO
  • Vyplňte kontaktní údaje
  • Odešlete údaje
  • Na uvedenou emailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí Vaší žádosti s doplňujícími informacemi k vyzvednutí kompostéru.
* Výdej kompostérů bude probíhat ve stanovených termínech, o kterých vás budeme předem informovat.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Alenu Procházkovou, tel: 548 138 212, 725 339 536,
email: prochazkova@sako.cz

V rámci projektu jsou k dispozici tyto kompostéry:

Běžný standardní uzavírací – velký 900 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

Běžný standardní uzavírací – malý 400 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

Pěstební kompostér - 400 litrů

ks
Dostupný počet komposterů
ks
Počet rezervovaných komposterů
ks
Počet vydaných komposterů

JAK SI KOMPOSTÉR SLOŽIT?

CO VÍTE O KOMPOSTOVÁNÍ?

Vážený žadateli o kompostér, chceme vás informovat, že se jedná o projekt podporovaný evropskými fondy prostřednictvím ministerstva životního prostředí. Jednou z podmínek je maximální snaha o to, aby byl kompostér žadatelem řádně využíván. Proto vás prosíme o zodpovězení 8 krátkých otázek, které vás po vyplnění správných odpovědí posunou k uzavření žádosti. Další 4 otázky jsou nepovinné. Díky vašim odpovědím budou splněny podmínky předání kompostéru a dále společnost sako získá zpětnou vazbu pro zkvalitnění veřejných služeb. Po správném zodpovězení otázek vyplníte kontaktní údaje a následně vám budou na uvedenou emailovou adresu zaslány bližší informace k převzetí kompostéru. Při převzetí kompostéru bude pro vás na místě k podpisu připravena smlouva o poskytnutí kompostéru.

PDF
Informace o kompostování pro vyplnění otázek
PDF
Vzor smlouvy
1/ Je kompostování nejvhodnější způsob využití bioodpadů?
/
2/ Patří do kompostu živočišný odpad, např. zbytky masa a zbytky tuků nebo mléčných výrobků?
/
3/ Je vhodné kompostovat pecky, skořápky ořechů, listy ořešáku, rostliny množící se řízkováním nebo rostliny napadené chorobami?
/
4/ Do kompostu patří rozdrcené skořápky z vajíček, třísky, kůra, zbytky ovoce, zeleniny a bioodpad z domácností?
/
5/ Vznikne kvalitní kompost pouze z trávy?
/
6/ Je dobré vyrobený kompost do půdy zahrabat, zarýt nebo podobně zapravit?
/
7/ Patří do kompostéru zbytky z ovoce a zeleniny a malé klacíky?
/
8/ Je pro tvorbu kompostu prospěšné přidání malého množství hlíny?
/
9/ Víte, zda je váš směsný komunální odpad energeticky využíván nebo skládkován?
/ /
10/ Jak jste spokojeni se službami SAKO?
/ / / /
11/ Pokud jste nespokojeni, proč? Budeme se Vaší připomínkou zabývat
12/ Pokud vás napadá něco, co může zlepšit naše nabízené služby nebo zvýšit vaši spokojenost, prosíme, napište nám to. Za vyplněné otázky děkujeme.

VYPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vyplňte správný email.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Adresa umístění kompostéru (obec, ulice, č. orientační/č. popisné) (katastrální území, parcelní číslo, evidenční číslo objektu) (název kolonie, parcelní číslo, číslo zahrady či chaty) Toto pole je povinné.
Podání žádosti bude možné od 16.4.2018